BrainMap

דרכי ההגעה

18.10.2009

קליניקת ה-MEG נמצאת באוניברסיטת בר אילן במרכז הרב תחומי לחקר המוח (בנין 901). 
הקליניקה הינה בקומה רביעית חדר 406. 

 ברכב פרטי

הוראות הגעה מצפון 
הוראות הגעה מדרום 

 תחבורה ציבורית 

קווי דן המגיעים אל אוניברסיטת בר אילן: 
43,56,64,68,70,87,95,143,168,243,400,402

לתחנות הקווים וללוחות הזמנים מומלץ לפנות למודיעין דן בטלפון 03-639-4444


קווי אגד המגיעים אל אוניברסיטת בר אילן: 
95,159,164,166,315,317,325,414,425,466,467,505,564,618,946,995

לתחנות הקווים וללוחות הזמנים מומלץ לפנות למודיעים אגד בטלפון 2800*


קווי סופרבוס המגיעים אל אוניברסיטת בר אילן: 
210,220,230


קווים נוספים המגיעים אל אוניברסיטת בר אילן: 
200

למפת התמצאות בקמפוס בר אילן   BrainMap