• |
  • |
09.09.2009
הדפס  

אודות הבדיקה


המפגש  עם הרופא
הנבדק והמלווה מגיעים אל קליניקת ה-MEG ומביאים עימם חומר רפואי רלוונטי:
סוגי הבדיקות שבוצעו עד כה, סוגי ההתקפים האפילפטים ותזמונם, הסימפטומים המקדימים וכל מידע רפואי נוסף ועוד. כל אלה נועדו לסייע בידי רופא ה-MEG  בתכנון הבדיקה.
במקרים מסוימים, בהם יש חשד להפרעה לבדיקה עקב מכשור רפואי מתכתי, כגון קוצב או מכשור דנטאלי, או לחילופין הנבדק עבר ניתוחי גולגולת קודמים, ייתכן כי תבוצע בדיקה מקדימה קצרה לבחינת מידת ההפרעה.
במסגרת המפגש, הנבדק יתבקש למלא מסמכים מנהלתיים.

 בדיקת ה- MEG בשלבים

שלב ראשון
על גבי ראשו של הנבדק יודבקו 5 חיישנים לצורך בקרה של מיקום הראש במהלך הבדיקה. חיישן נוסף יודבק מעל אזור האף לצורך נקודת ייחוס בעת פענוח והתאמת תמונת ה-MEG לתמונת ה-MRI.
2 חיישניים נוספים יודבקו על חזהו וגבו של הנבדק לצורך ניטור הלב בזמן הבדיקה. 
 
 


שלב שני
במקרים מסוימים יחליט הרופא להוסיף לבדיקת ה-MEG גם בדיקת EEG. במידה והוחלט לבצעה, יודבקו סמני ה-EEG על ראשו של הנבדק בשלב זה.
בדיקת ה-EEG יכולה לסייע להבחין בפעילות מוטורית שונה כגון מצמוצי עיניים, תנועות שרירי פנים ועוד. 
שלב שלישי
הנבדק נכנס לחדר הבדיקה MSR – Magnetically Shielded Room, ושוכב על מיטת הבדיקה. טכנאי הבדיקה יבצע תהליך של סימון דיגיטאלי של מיקומי החיישנים על ראשו של הנבדק וכן רישום דיגיטלי של צורת ראשו. 

שלב רביעי
צוות ה-MEG  יסייע לנבדק לשכב בצורה נוחה, ככל האפשר, לקראת תחילת רישום גלי המוח. במידה ולבדיקה נוסף אבחון סומטוסנסורי, ימקם מפעיל ה-MEG נקשן על גבי אצבעו של הנבדק, אשר יופעל במהלך הרישום. בבדיקות יבחנו היכולות השפה, ישמע הנבדק מילים ויוצגו לו אותיות ומילים כתובות על גבי מסך.
בבדיקות הנערכות עבור נבדקים חולי אפילפסיה, כל שעל הנבדק לעשות הוא להתרווח ולשכב ללא תנועה, ככל הניתן. 
 שלב חמישי
רישום גלי המוח. מרגע סגירת דלת חדר ה-MSR, צוות ה-MEG מתחיל לבצע רישום של גלי המוח של הנבדק. הנבדק יכול לתקשר עם צוות ה-MEG דרך אינטרקום והצוות צופה בו במהלך הבדיקה באמצעות מצלמת וידאו. כמו כן, מצטרף אל הנבדק מלווה השוהה עימו בחדר במהלך הבדיקה.  הבדיקה אינה פולשנית ונטולת הכאב, ובמהלכה יכול הצוות הרפואי לצפות ברישום MEG בזמן אמת.  בסיום הבדיקה, מוסרים חיישני הבדיקה מראשו של הנבדק והוא משוחרר מקליניקת ה-MEG ללא הגבלות. 
שלב שישי
לאחר סיום הרישום, עובר המידע שנאסף באמצעות מערכת ה-MEG לצורך ניתוח ופענוח. מוקדים אשר אותרו במערכת ה-MEG מותאמים על גבי תמונת  ה-MRI של הנבדק ודוח פענוח נכתב ונשלח לרופא המפנה ולנבדק.