• |
  • |
07.09.2009 | אפילפסיה
הדפס  
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות


כללי


 מהו Magnetoencephalography – MEG?
מוחנו מורכב מרשתות סבוכות של נוירונים – תאי עצב. המידע המועבר על ידי תאים אלה הינו באמצעות זרם חשמלי. מסביב לזרם חשמלי זה נוצר שדה מגנטי. 
Magnetoencephalography) MEG) הינה שיטה לרישום גלי מוח, המבוססת על מדידת השדות המגנטיים הנוצרים כתוצאה מפעילות מוחית.
 למי מתאימה בדיקת MEG ?

רישום גלי מוח באמצעות ה-MEG הינו בעל שימושים קליניים ומחקריים נרחבים.
השימושים הקליניים של הבדיקה כוללים איתור מוקדים אפילפטים, מיפוי פונקציונאלי (סנסורי, מוטורי, אודיטורי ושפה) טרום ניתוחי, מיפוי פעילות באזורי מוח פגועים (כגון אזורים אשר בסמיכות להם גידולים או AVM).
שימושי המחקר הינם נרחבים וכוללים מחקרי מוח בתחומים רבים כגון מחקרי מחלות זיקנה, פסיכיאטריה ומחקרי שפה. 
 

 מהו רישום גלי מוח אינטר איקטאלים?

במוחם של חולי אפילפסיה, מתרחשת פעילות חשמלית בלתי רצויה. לעיתים, מביאה פעילות זו לידי התקף אפילפטי, ולעיתים היא מתפוגגת מאליה.
רישום אינטר איקטאלי מתייחס לרישום הפעילות החשמלית, הגם שאינה מביאה לידי התקף. לגלי מוח המעידים על פעילות אפילפטית צורה אופיינית, ואותם מחפש הנוירולוג המפענח בעת הרישום והפענוח. 
 

 האם ניתן להיבדק בכל גיל?
בהחלט כן.
בין הנבדקים המטופלים בקליניקת Brain Map  ישנם תינוקות, ילדים ומבוגרים
.


ההכנות לבדיקה
 
 כיצד מומלץ להתכונן לבדיקה?
יש להקפיד על כמה דברים:
• יש להימנע מלבוש הכולל מתכות כגון ריץ'- רץ', כפתורים מתכתיים, קרסים, חזייה ועוד. אנו ממליצים על הגעה בבגד נוח.
• יש להימנע משימוש בתכשירי שיער ואיפור
• יש להימנע מענידת תכשיטים
יתכן, כי הרופא יבקש ממך מבעוד מועד להימנע משינה בלילה שטרם הבדיקה.
לקריאת דף הנחיות מלאות לקראת הבדיקה
 מה לגבי התרופות?
יש לקחת את התרופות כרגיל!
שינוי במינון התרופות, ללא הנחייה מפורשת מהרופא המטפל הינו מסוכן ועלול לגרום לפגיעה בבריאותך.
 איזה מידע רפואי מומלץ לספר לרופא לקראת הבדיקה?
ככלל, מומלץ לספר הכול.
במהלך הפגישה הראשונית עם הרופא, תשאל לגבי ההיסטוריה הרפואית שלך. 
אם נשלחת לבדיקת MEG לטובת איתור מוקד אפילפטי יש לתאר את תחילתה של המחלה, סוגי ההתקפים האפילפטים והתחושות המלוות אותם, תדירות ההתקפים ותזמונם וכן כל אינפורמציה נוספת בנדון. 
יש לעדכן את הרופא בנוגע לבדיקות קודמות שביצעת וכן ניתוחים קודמים (מכל סוג שהוא שעברת). 
במידה ועברת טיפולי שיניים או טיפולים אורתודנטים חשוב לעדכן, במיוחד, אם יש בפיך מכשור וקיבועים קבועים. כמו כן, במידה ועברת השתלת VNS (בין אם הוא פעיל ובין אם לאו) יש לציין זאת. 
 אילו מסמכים רפואיים עלי להביא? 
כל נבדק מתבקש להביא עימו: 
מכתב מפורט מהרופא המטפל אודות מצבו וסיבת ההפניה לבדיקת MEG
מכתב סיכום אשפוז מבדיקת V. EEG שביצע
דיסק של בדיקת MRI
במידה ויש בידך בדיקות נוספות כגון PET או SPECT ניתן להביאן. 
  

הבדיקה

מה ארגיש במהלך הבדיקה? 
בדיקת ה-MEG אינה פולשנית ואינה כואבת. 
במהלך הבדיקה, תתבקש לשכב (ללא תנועה ככל הניתן) במיטה. ראשך יונח בתוך משענת המיועדת לו, ומעליו תמצא קסדת ה-MEG. 
ברישום גלי המוח באמצעות ה-MEG אין קרינה אלקטרומגנטית ולא נשמעים צפצופים. 
במהלך הבדיקה ניתן לנמנם ולישון. לעיתים, תורשה לצפות בסרט (אילם) – במידה ואינו מהווה הפרעה לבדיקה. 
בסיום הבדיקה יסייעו בידך הצוות המטפל והמלווה האישי לקום. 
מייד עם סיום הבדיקה, ובהנחה כי אין צורך בטיפול רפואי, תשוחרר לביתך. 
מה ניתן לעשות אם הנבדק אינו משתף פעולה? 
מניסיוננו בקליניקה, אנו מאמינים כי המפגש המוקדם עם צוות הבדיקה והסבר מהלך הבדיקה לנבדק עוזר במידת מה לנינוחות הנבדקים, ומסייע בקבלת שיתוף פעולה במהלך הבדיקה. 
יחד עם זאת, במקרה הצורך ועל פי החלטת רופא, יינתן חומר טשטוש (מסוג טריקלונם או חומר דומה לו) לנבדק.   
אם אקבל התקף אפילפטי במהלך הבדיקה – מה יקרה? 
התקף אפילפטי אינו מהווה כל בעיה לצורך ניהול הבדיקה.
צוות ה-MEG מבצע רישום של גלי המוח שלך. מכשיר ה-MEG הינו בעל רגישות גבוהה בזמן ובמיקום המדידה. במקרה של התקף ירשמו גלי המוח.
המידע החשוב הינו תחילת ההתקף, ולכן גם אם הראש זז תוך כדי התקף, אין הדבר מהווה בעיה לצורך הבדיקה. 
 מהו משך הבדיקה? 
משכה של כל בדיקה תלוי בסוג הבדיקה המבוצעת ובהנחיות הרפואיות לגבי המטופל. 
אנו ממליצים לנבדקים המגיעים אל הקליניקה לפנות כ-4 שעות לצורך הבדיקה. 
חלק מזמן זה נדרש להתארגנות ומילוי טפסים. 
כשעתיים מזמן השהייה של הנבדק בקליניקה תוקדשנה לטובת רישום גלי המוח.
 האם לניתוחים קודמים שעברתי עלולה להיות השפעה על הבדיקה? 
יתכן שכן. 
הניתוחים העיקריים אשר עלולים ליצור הפרעה ברישום גלי המוח - ארטיפקט, הינם ניתוחי גולגולת. בניתוחים אלה, ביצוע הקידוח בגולגולת משאיר לעיתים אבק מתכתי אשר יכול להוות הפרעה. 
במקרה ונותחת בעבר, יתכן כי בזמן המפגש הראשוני עם הרופא תוכנס אל תוך המכשיר לבדיקה מקדימה של מידת ההפרעה לבדיקה. 
חשוב ליידע את הרופא בכל ניתוח קודם שעברת. תוצאות הבדיקה

כמה זמן לוקח פענוח הבדיקה?
פענוח הבדיקה לוקח בממוצע כשלושה שבועות. 
טרם תחילת הפענוח עוברים נתוני הרישום תהליך מורכב של ניקוי רעשים סביבתיים. 
במהלך הפענוח קורא הרופא את 248 ערוצי המדידה הנרשמים במרווחי זמן של מילי-שניות. 
 אל מי מועברות תוצאות הבדיקה? 
תוצאות הבדיקה מועברות אל הנבדק ואל הרופא המפנה בדואר. 
 באיזה פורמט מועברות התוצאות?
 כל התוצאות מועברות בצורה מודפסת בדואר. 
 מה כוללות תוצאות הבדיקה? 
 תוצאות הבדיקה כוללות דו"ח מודפס המתאר את מהלך הבדיקה, הרישומים שבוצעו ותוצאות הפענוח. כמו כן, כולל הדו"ח את גלי המוח בהם זוהה דפוס אפילפטי או פעילות מוחית אחרת, תמונות ה-MEG ומיקום המוקדים על גבי תמונת ה-MRI. 


MEG  ובדיקות אחרות

האם MEG יכול להוות תחליף ל-EEG ?
בדומה לבדיקת ה-electroencephalography) EEG) מודד MEG את ההשפעות האלקטרופיזיולוגיות של פעילות תאי העצב. EEG ו-MEG הינן טכנולוגיות רישום משלימות אחת לשנייה. 
יחד עם זאת, למכשיר ה-MEG יש מספר רב יותר של חיישני מדידה ועצם המדידה של השדות המגנטיים אשר אינם מתעוותים במפגש עם נוזלי המוח והגולגולת, מקנה לו יכולת מדידה מדויקת יותר, ועל כן, בדיקת ה-MEG תשמש במקרים בהם עולה הצורך בדיוק רב במיפוי המוח. 
מה ההבדל בין MRI ל-MEG?
MRI הינה הדמיה מבנית של המוח. ל- MRI יכולות בדיקה גם של פעילות פונקציונאלית של המוח (fMRI). 
MEG הינה בדיקה יעילה במיוחד בעיקר בפעילות מהירה, בזכות רזולוציית הזמן בה נמדדים האותות. 

במקרים רבים תשלח לבדיקת MRI לצורך בחינת המבנה האנטומי של המוח ובדיקת MEG לצורך איתור המוקד האפילפטי הקיים. 
מהם יתרונות ה-MEG על פני מדידות אחרות? 
  • MEG הינה בדיקה בלתי פולשנית ובטוחה לחלוטין. 
  • רישום גלי המוח נעשה במצב טבעי, בישיבה או בשכיבה. 
  • חדר הבדיקה הינו שקט ורגוע. 
  • רזולוציית הבדיקה הינה גבוהה במיוחד. 
 מהי רזולוציית ה-MEG ? 
רזולוציה בזמן: ל-MEG רזולוציה של מילי-שניות המאפשרת לו מדידת פעילות מוחית בזמן אמת. 
רזולוציה במרחב: הרזולוציה המרחבית של ה-MEG נעה בין כמה מילימטרים לכשני סנטימטרים, תלוי במדידה המבוצעת. 
 האם קיימות מגבלות טכניות העשויות להפריע לבדיקה? 
כל מתכת המוכנסת אל תוך ה-MEG יכולה ליצור רישום של רעש – ארטיפקט במהלך בדיקה. ארטיפקט זה עשוי להוות הפרעה משמעותית בעת הפענוח עד כדי חוסר יכולת לפענח את תוצאות הבדיקה.  
שתלים או מכשור רפואי מתכתי יכול להוות הפרעה משמעותית לבדיקה. 
בניתוחי גולגולת, הקידוח שבוצע בעצם הגולגולת יכול ליצור אבק מתכתי העשוי ליצור הפרעה בבדיקה. 

במקרים בהם ניתן להסיר את המתכת הגורמת להפרעה, מומלץ לעשות כן. 
במקרים בהם אין אפשרות כזו, יתכן ובמהלך המפגש הראשוני עם רופא ה-MEG, תוכנס לבדיקת ארטיפקט, בה תיבחן מידת ההפרעה הצפויה לבדיקה והאם ניתן לקיים את הבדיקה. *המידע באתר נועד לידע כללי בלבד ואיננו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא