• |
  • |
09.09.2009
הדפס  

מה לצפות מתוצאות הבדיקה?

עם סיום הבדיקה, תשוחרר מקליניקת ה-MEG.

זמן הפענוח של הבדיקה הינו כשלושה שבועות.

פענוח הבדיקה כולל ניתוח מדוקדק של כ-250 ערוצי ה-MEG אשר אספו מידע מפעילות המוח בזמן הבדיקה ולאורך כל זמן הבדיקה. ניתוח הבדיקה כולל גם "ניקוי" מרעשים סביבתיים או רעשים חשמליים ואלקטרומגנטיים אחרים אשר אינם מעידים על פעילות מוחית ועיבודם.
האותות שנרשמו במהלך הבדיקה מפוענחים על ידי נוירולוג מומחה MEG ומתורגמים למיקומם הפיזי בחלקי המוח השונים.

עם סיום הפענוח, ישלח לכתובתך וכן לרופא המפנה, דוח מודפס ובו ממצאי הבדיקה.