• |
  • |
29.09.2009
הדפס  

דרישות ה-MRI


בעת הצגת תוצאות פענוח בדיקת ה-MEG נעשה שימוש בתמונות וחתכי ה-MRI. 
במידה ועל הנבדק לבצע בדיקת MRI עדכנית, יש להפנות את הדרישות הבאות למכון ה-MRI:
  • יש לכלול את האף והאזניים בכל המישורים (כולל sagittal)
  • יש לבצע סריקה בחתכים (saggital, coronal, axial (horizontal ב zero gaps, עובי slice של לא יותר מ-2 מ"מ ובMRI sequence – T1.