• |
  • |
04.10.2009
הדפס  

מיפוי פונקציונאלי טרום ניתוחי

 


תהליך הכנת חולה לניתוח מוח הינו תהליך ארוך ומורכב אשר במהלכו נבדק ונדגם המוח ממספר רב של היבטים.

בדיקת ה- MEG הינה כלי אבחון חשוב בתהליך קבלת ההחלטות טרום ניתוחיות.
הבדיקה מהווה אמצעי בלתי פולשני מדויק למיקום ומיפוי של אזורי המוח השונים – אזורי תנועה, חישה וכן אזורי שפה ושמע. MEG משמש כבדיקה שגרתית טרום ניתוחית במגוון רחב של ניתוחי מוח. 

טכנולוגיית המדידה של ה-MEG מבוססת על מדידה ישירה של פעילות המוח, ועל כן, גם במקרים בהם קיימים מבנים מוחיים בלתי רגילים, כמו AVM או נבדק שעבר ניתוח מוח קודם, עדיין מצליח ה-MEG לתת תמונה ברורה ומדויקת. 

מיפוי פונקציונאלי טרום ניתוחי הינו בעל חשיבות רבה בהחלטה על מידת הסיכון הנובעת מהתערבות כירורגית. המידע אשר נובע מפענוח בדיקת ה-MEG מסייע לתכנן את הניתוח היטב, ולצמצם במידת מה את הסיכונים הכרוכים בו ואת הפגיעה באזורים החיוניים לניהול אורח חיים תקין של המנותח. 
 

 

 *המידע באתר נועד לידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא